Nước mạnh CNTT

Co-Founder Orchestra Networks: Dữ liệu có mặt trái khó lường, mang lại nguy cơ khi quản trị không tốt
ICTnews - Theo ông Pierre Bonnet, Giám đốc vận hành Orchestra Networks, mặc dù dữ liệu có nhiều tiềm năng tích cực đóng góp cho sự phát triển của nhân loại, tuy nhiên nó có mặt trái tương đối khó lường và mang đến nguy cơ khi chúng ta quản trị không tốt.
lên đầu trang