Nước mạnh CNTT

Ngành hải quan thu gần 15.000 tỷ đồng tiền ngân sách qua hệ thống thuế điện tử
ICTnews - Sau một năm triển khai, hệ thống nộp thuế điện tử qua hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 đạt nhiều kết quả với 21 ngân hàng và chi nhánh có phát sinh giao dịch đạt 14.902 tỷ đồng.
lên đầu trang