• Chia sẻ bài viết Sở Y tế Hà Nội: Phấn đấu cung cấp 55% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Sở Y tế Hà Nội: Phấn đấu cung cấp 55% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4

ictnews
Sở Y tế Hà Nội phấn đấu trong năm 2018 sẽ cung cấp 55% thủ tục hành chính của Sở trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018, Sở Y tế Hà Nội phấn đấu trong năm 2018 sẽ cung cấp 55% thủ tục hành chính của Sở trực tuyến mức độ 3, 4.

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và các quyết định về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Kể từ ngày 15/8/2016, Sở Y tế Hà Nội đã chính thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua mạng internet đối với việc cấp mới chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

Năm 2017, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai và đưa vào hoạt động 50 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 3 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên tổng số 192 thủ tục hành chính của Sở Y tế. Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018, Sở Y tế phấn đấu trong năm 2018 sẽ cung cấp 55% thủ tục hành chính của sở trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đến năm 2020 nâng tỷ lệ này lên 100%. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công khai, minh bạch thủ tục theo quy định.

Để thực hiện được chỉ tiêu này, Sở Y tế sẽ mở rộng liên kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong thành phố, với Bộ Y tế trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” Sở Y tế và các đơn vị có bộ phận một cửa, bộ phận tiếp đón của các bệnh viện; thường xuyên cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đang có hiệu lực, quy trình tiếp đón, khám chữa bệnh cho nhân dân, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án Nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế đã được UBND TP phê duyệt.

 

Đình Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Ra mắt giải pháp quản lý bệnh viện ứng dụng công nghệ 4.0 đầu tiên tại Việt Nam
ICTnews - Điểm nổi bật của FPT.eHospital phiên bản mới là ứng dụng những công nghệ 4.0 mới nhất như Trí tuệ nhân tạo (AI), Phân tích dữ liệu...
Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh
ICTnews - Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản gửi giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế và...
Hội nghị trực tuyến triển khai mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020
ICTnews - Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Triển khai đề án y tế cơ sở thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020”...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Sở Y tế Hà Nội: Phấn đấu cung cấp 55% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang