• Chia sẻ bài viết Bộ Y tế sắp xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ Y tế sắp xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử

ictnews
Bộ Y tế đã đặt ra 5 nội dung chính để triển khai ứng dụng CNTT trong năm 2018, trong đó Bộ sẽ xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử, xây dựng hệ thống y bạ điện tử (phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử), triển khai phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử.

Bộ Y tế sắp xây dựng và triển khai hệ thống bệnh án điện tử. Ảnh minh họa Internet

Tại "Hội nghị triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2018" do Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức ngày 20/3/2018. Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm 2018 của Bộ Y tế sẽ tập trung vào 5 nội dung chính:

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Y tế: Trong đó có các hạng mục như nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư viện điện tử Bộ Y tế, xây dựng Trung tâm điều hành CNTT của Bộ Y tế, xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Bộ Y tế, triển khai phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: Duy trì, nâng cấp phát triển cổng thông tin điện tử của Bộ, trang/cổng thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ. Xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa Bộ Y tế để cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng mới, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý dược, thanh toán bảo hiểm y tế, môi trường y tế, y dược cổ truyền, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh.

Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành: Xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử, xây dựng hệ thống y bạ điện tử (phần mềm Hồ sơ sức khoẻ điện tử), triển khai phần mềm hệ thống thông tin thống kê y tế điện tử.

Phát triển nguồn nhân lực: Triển khai các lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin, đào tạo liên tục, chuyên sâu về ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT. Đào tạo, tập huấn về xây dựng triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử, nhằm nhiết lập được môi trường đào tạo CNTT chuyên sâu phục vụ cho lĩnh vực y tế.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống an toàn an ninh mạng cơ quan Bộ Y tế, xây dựng Hạ tầng trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ Y tế, tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số, tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin nội bộ và dịch vụ công trực tuyến.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các nhà quản lý, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin y tế đã trình bày và chia sẻ nhiều vấn đề chính, bao gồm: Báo cáo kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm 2018 của Văn phòng Bộ Y tế; Hệ thống an ninh thông minh (hỗ trợ chống nạn bạo hành y tế); Giới thiệu hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch triển khai Bệnh án điện tử tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2018-2020; Quy định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về sử dụng chữ ký điện tử đối với văn bản điện tử trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Khôi Nguyên

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh
ICTnews - Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản gửi giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế và...
Sở Y tế Hà Nội: Phấn đấu cung cấp 55% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4
ICTnews - Sở Y tế Hà Nội phấn đấu trong năm 2018 sẽ cung cấp 55% thủ tục hành chính của Sở trực tuyến mức độ 3, 4.
Hà Nội: Thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt từ tháng 3/2018
ICTnews - Trong tháng 3/2018, Hà Nội sẽ thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN các đơn vị sử dụng lao động do văn phòng BHXH TP quản lý thu thông qua...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ Y tế sắp xây dựng hệ thống quản lý bệnh án điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang