Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Một số Bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thiếu quyết liệt lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Một số Bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thiếu quyết liệt

ictnews
Tiến độ triển khai thực hiện của một số Bộ, ngành còn chậm, thiếu quyết liệt; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phức tạp, chồng chéo…

Thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Ảnh: Báo Hải quan.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27 về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã tích cực, chủ động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại đạt được một số kết quả, như đến tháng 4/2017 có trên 328.000 bộ hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng thông tin điện tử quốc gia với 11.000 doanh nghiệp tham gia; thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã giảm...

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế như tiến độ triển khai thực hiện của một số Bộ, ngành còn chậm, thiếu quyết liệt; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phức tạp, chồng chéo; giải pháp công nghệ, phương án đầu tư tài chính và tổ chức thực hiện còn có vướng mắc, khó khăn.

Trước thực tế đó, nhằm khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định 2185, trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 2185 ngày 14/11/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó tập trung thực hiện ngay rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các thủ tục hành chính để phục vụ cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Xây dựng, triển khai hệ thống CNTT để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo hướng tập trung trên nền tảng cổng thông tin một cửa quốc gia, đẩy mạnh thuê dịch vụ trong việc cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cung cấp các dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; đảm bảo nguồn nhân lực và tài chính phục vụ tốt việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN…

Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; tăng cường công tác truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra chuyên ngành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan củng cố hoạt động Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Thời hạn hoàn thành việc này vào tháng 12/2017.

Cũng trong tháng 12/2017, hoàn thiện khung pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, cho phép kết nối và trao đổi chứng từ điện tử với các đối tác thương mại quốc tế để thúc đẩy hoạt động thương mại và logistics.

Trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể đầu tư hạ tầng CNTT để thực hiện theo hướng thuê dịch vụ CNTT, xây dựng hệ thống xử lý tập trung trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Bộ TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, kiểm tra ít nhất. Thời hạn hoàn thành vào tháng 10/2017.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; khảo sát định kỳ và phản ảnh kịp thời ý kiến đánh giá, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp về Cơ chế một cửa và tạo thuận lợi thương mại…

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12), các Bộ, ngành báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.P

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hơn 9.400 doanh nghiệp đã tham gia Cơ chế một cửa quốc gia
ICTnews - Hiện đã có 11 bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 37 thủ tục hành chính được đưa lên. Số hồ sơ hành chính được xử...
Tháng 6 sẽ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia qua sân bay Tân Sơn Nhất
ICTnews - Sau sân bay quốc tế Nội Bài, dự kiến đến 30/6/2017, cơ chế một cửa quốc gia sẽ được thực hiện ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Hà Nội đưa vào hoạt động hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp từ 1/7
ICTnews - Cùng với việc đảm bảo 55% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trong năm nay, Thành phố dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Một số Bộ, ngành triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thiếu quyết liệt lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang