Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Chuyển Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội thành công ty cổ phần lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Chuyển Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội thành công ty cổ phần

ictnews
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Hà Nội, trong đó có Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Hà Nội, thành Công ty cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội là 1 trong 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần.

Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của UBND TP.Hà Nội và ý kiến của các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông Vận tải, LĐTB&XH, TT&TT, TN&MT, Tư pháp về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Cùng với Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội, 3 đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc UBND TP.Hà Nội cũng sẽ được chuyển thành công ty cổ phần là: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Nhà Khách UBND TP.Hà Nội và Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP.Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 1023/TTg-ĐMDN ngày 13/7/2017 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP.Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định 31/2-2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập trên thành công ty cổ phần.

Công văn của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, sau khi cổ phần hóa, UBND TP.Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Đẩy nhanh lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực CNTT
ICTnews - Bộ TT&TT được yêu cầu chỉnh lý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực TT&TT đến 2020,...
Công viên phần mềm Hà Nội sẽ là “chìa khóa vàng” của Hanel trong kỷ nguyên số
ICTnews - Với mục tiêu xây dựng Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội theo mô hình mở, hiện đại, Công ty cổ phần Hanel kỳ vọng trong kỷ nguyên...
Hà Nội công bố 4 đơn vị đủ điều kiện thi, cấp chứng chỉ CNTT
ICTnews - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố 4 đơn vị trên địa bàn thành phố trực thuộc Sở đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Chuyển Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội thành công ty cổ phần lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang