• Chia sẻ bài viết Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai Chính phủ điện tử

ictnews
Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT vừa được ký kết vào cuối tháng 9/2018

Có hiệu lực từ ngày 20/9, Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp hoạt động xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử giữa VPCP và Bộ TT&TT; được áp dụng với VPCP, Bộ TT&TT (gọi tắt là hai cơ quan) và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Mục đích phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; xác định trách nhiệm của mỗi cơ quan nhằm bảo đảm triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; phát huy vai trò và trách nhiệm của hai cơ quan trong công tác tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trong xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa: Internet

Quy chế cũng quy định cụ thể các nguyên tắc phối hợp giữa hai cơ quan, đó là: tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; hai cơ quan đóng vai trò trung tâm trong triển khai Chính phủ điện tử theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp chặt chẽ, tham vấn ý kiến lẫn nhau, hành động quyết liệt với tinh thần đổi mới vì mục tiêu chung xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử;

Xác định rõ nội dung phối hợp, vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc trong công tác phối hợp, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; hai cơ quan phối hợp triển khai nhiệm vụ được Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử giao và tham mưu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. Quá trình phối hợp, nếu các đơn vị chuyên môn thuộc hai cơ quan đã chủ động trao đổi nhưng không thống nhất thì báo cáo lãnh đạo hai cơ quan giải quyết.

Về phương thức phối hợp, theo Quy chế, tùy theo tính chất, nội dung công việc, công tác phối hợp được áp dụng theo các hình thức: cử người phối hợp; tổ chức họp; lấy ý kiến bằng văn bản; cung cấp, chia sẻ thông tin, tài liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thành lập tổ công tác phối hợp, đoàn khảo sát thực tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức; các hình thức phối hợp phù hợp khác.

Cùng với việc quy định chi tiết trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp, Quy chế mới ban hành cũng nêu rõ các nhóm nội dung phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT, gồm: phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; trong xây dựng, triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ Chính phủ điện tử; trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn thông tin cũng như phối hợp trong một số công tác khác.

Đ.P

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Từ khoá:
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai Chính phủ điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang