• Chia sẻ bài viết Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa

ictnews
“Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh.
Phê duyệt đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020 | Số hóa dữ liệu xong về hướng dẫn viên, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú vào 2020 | Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh là một trong những mục tiêu của Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025" (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Xây dựng xong hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Việt Nam vào 2020

Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Đề án hướng đến mục tiêu chung là ứng dụng CNTT nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc CMCN 4.0, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của của du lịch Việt Nam.

Mục tiêu Đề án đặt ra đến năm 2020 là hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương quản lý; hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch dịch tự động ra các ngôn ngữ phổ biến.

Đồng thời, kết nối liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp du lịch; cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành du lịch về nhu cầu tìm kiếm thông tin số của du lịch Việt Nam lên ít nhất 2 bậc và hiệu quả công tác xúc tiến quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam lên ít nhất 25 bậc so với đánh giá năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Đến năm 2025 phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á.

5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 mới được phê duyệt cũng xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi; Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh; Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch; Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong ngành du lịch.

Cụ thể, với việc phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, theo Đề án, thời gian tới, sẽ số hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch của Việt Nam; xây dựng bản đồ dữ liệu du lịch với các thông tin được chuẩn hóa; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch trên thiết bị di động thông minh thông qua công nghệ chuyển đổi giọng nói giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ thông dụng khác.

Cùng với đó, sẽ xây dựng cơ chế vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, đóng góp dữ liệu vào hệ thống dữ liệu chung và cùng khai thác; tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi ảnh, đoạn phim, bài viết và và các hình thức phù hợp khác để cộng đồng, xã hội tích cực tham gia đóng góp dữ liệu du lịch.

Triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch, Đề án sẽ tổ chức các cuộc thi và bổ sung giải thưởng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh vào danh mục giải thưởng du lịch Việt Nam hàng năm; hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân số hóa, phát triển ứng dụng, kết nối dịch vụ du lịch; phát triển và cung cấp dịch vụ du lịch trên sàn giao dịch du lịch điện tử của Việt Nam.

Ngoài ra, sẽ tạo diễn đàn trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cộng đồng du lịch với doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đề xuất ý tưởng hợp tác, giải quyết các vấn đề trong quá trình ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch và phát triển du lịch thông minh.

Về tiến độ, Đề án sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn từ nay đến năm 2020, sẽ tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) số ngành du lịch Việt Nam; xây dựng các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp; phát triển các ứng dụng phục vụ khách du lịch trên thiết bị di động dựa vào các công nghệ tiên tiến…

Với giai đoạn 2021-2025, cùng với việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh trên hệ thống CSDL số của du lịch Việt Nam gắn với các mô hình đô thị thông minh và Hệ tri thức Việt số hóa, sẽ đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các chương trình, đề án khác; cụ thể hóa các nội dung của Đề án thành các chương trình, kế hoạch hàng năm trong công tác quản lý của ngành du lịch phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển…

Vân Anh

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hệ tri thức Việt số hóa sẽ chính thức được khởi động vào ngày 1/1/2018
ICTnews - Vào ngày đầu tiên của năm mới 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sẽ chủ trì lễ khởi động Hệ tri thức Việt số hóa. Đây là kết...
Khơi dậy và lan tỏa khí thế “Bình dân học vụ” trên không gian mạng, trong toàn xã hội
ICTnews - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân chung sức phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; cùng nhau khơi dậy, làm lan tỏa...
PTIT đề xuất triển khai giải pháp EzLife cho mô hình thành phố thông minh tại Hội An
ICTnews - Đoàn công tác của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Nam, lãnh đạo UBND...
Hà Nội muốn xây dựng thành phố thông minh tiện ích, an toàn cho mọi người dân
ICTnews - Tại ASOCIO Smart City Summit 2018 - Hanoi, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hà Nội mong muốn hướng tới mô hình thành...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang