Mới nhất:

Chuyển đổi số

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ra cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh"
ICTnews - Ngày 14/11/2019, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.
lên đầu trang