• Chia sẻ bài viết Xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm

ictnews
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngày 11/9/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT trong triển khai xây dựng Cổng DVCTT và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong phạm vi của bộ, tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp cung cấp các DVCTT ngoài Danh mục Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng DVCTT phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương và công bố phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tiêu chuẩn để bộ, ngành, địa phương triển khai.

Ngân hàng Nhà nước được giao phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thanh toán tập trung của quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh để người dân thực hiện thanh toán trực tuyến.

Với Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo trong quý IV/2018 khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2019. Cơ quan này cũng được giao trên cơ sở tổng hợp các nội dung hội nghị, dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10/2018.

Đ.P

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang