• Chia sẻ bài viết Thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị

ictnews
Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh.

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị. Theo Quyết định, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực và Ông Nguyễn Văn Tường - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông làm Phó Trưởng Ban.

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị (ảnh minh họa).

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; đồng thời tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đại phương.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; đồng thời cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Về tổ chức hoạt động, các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Nhìn chung việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử sẽ là động lực thúc đẩy của các địa phương như Quảng Trị.

Trước đó ngày 9/10/2018 UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0. Trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị mới ra này có định hướng phát triển khá cụ thể.

Theo đó Quảng Trị định hướng đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng phù hợp với định hướng của quốc gia về Chính phủ điện tử.

Quảng Trị cũng định hướng phát triển Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Anh Hào (Tổng hợp)

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Quảng Nam đề ra mục tiêu phát triển hạ tầng, nhân lực CNTT trong năm 2019
ICTnews - Trong bản Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2019, Quảng Nam đề ra một số mục tiêu chung như phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang