• Chia sẻ bài viết Kho bạc Nhà nước hướng tới không giao dịch bằng tiền mặt lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Kho bạc Nhà nước hướng tới không giao dịch bằng tiền mặt

ictnews
Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, các giải pháp công nghệ mới nhất nhằm góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt và hướng tới mục tiêu xa hơn là xây dựng kho bạc không giao dịch bằng tiền mặt.

Giao dịch tiền mặt đang dần được hạn chế với các giải pháp công nghệ

Với mục tiêu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử, trong thời gian qua, KBNN đã thường xuyên cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình nghiệp vụ về thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với quản lý thu ngân sách nhà nước, KBNN đã rà soát, xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý thu NSNN qua KBNN nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, đơn giản thủ tục hành chính trong công tác hành thu.

Bên cạnh đó, đã phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính hoàn thành việc xây dựng và triển khai dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan – KBNN”; dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại…

Trên cơ sở đó, mở rộng tài khoản chuyên thu tại tất cả NHTM tại những địa bàn quận, thành phố, thị xã, nơi có số lượng người nộp thuế đông; kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử giữa các cơ quan KBNN – NHTM – cơ quan thu; áp dụng các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại như: tổ chức thu nộp NSNN qua Internet, ATM, thu qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS/EDC) lắp đặt tại trụ sở KBNN…

Đồng thời, KBNN cũng phối hợp với cơ quan công an, bưu điện để tổ chức thu phạt vi phạm hành chính qua hệ thống bưu điện.

Từ đó, đã giảm thiểu thời gian và thủ tục cho người nộp thuế (người nộp thuế có thể lựa chọn địa điểm nộp tiền phù hợp nhất, nơ có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh/ địa điểm giao dịch của NHTM hoặc bất kỳ địa điểm nào khác thông qua các dịch vụ thu nộp NSNN văn minh, hiện đại); thời gian thực hiện giao dịch nộp NSNN còn khoảng 5 phút/giao dịch (trước đây là khoảng 30 phút); hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.

Đối với các cơ quan thuế, hải quan, KBNN cũng theo dõi kế toán số thu NSNN nhanh chóng, chính xác; thống nhất dữ liệu và giảm thiểu việc nhập liệu tại các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chứng từ chuyển từ ngân hàng về KBNN bị thiếu hoặc sai thông tin.

Qua đó, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN vào KBNN; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong công tác tổ chức thu NSNN.

Trong năm 2018, KBNN đã triển khai trên toàn quốc quy trình hồ sơ kiểm soát chi đến KBNN thông qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN; qua đó, các đơn vị giao dịch với KBNN có thể gửi và nhận kết quả kiểm soát chi NSNN qua Internet, không cần đến giao dịch trực tiếp tại KBNN.

Bước đầu, quy trình đã tạo nhiều thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tăng cường minh bạch trong công tác kiểm soát chi.

Điều đó khẳng định việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực KBNN nói chung và kiểm soát chi nói riêng là một chủ trương đúng đắn, góp phần hình thành Kho bạc điện tử theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

Vì vậy, KBNN đã ban hành danh mục, lộ trình triển khai và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đến hết năm 2019, 100% các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN đều được cung cấp ở mức độ 4.

Đối với công tác thanh toán, KBNN đã hiện đại hóa công tác thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và với hệ thống ngân hàng theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. KBNN đã hoàn thành việc triển khai thanh toán điện tử tập trung với NHNN và các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM); đồng thời, hoàn thành việc triển khai thanh toán điện tử liên kho bạc trong nội bộ hệ thống theo mô hình tập trung.

KBNN cũng đẩy mạnh việc tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt (như phối hợp với các NHTM tổ chức triển khai các hình thức thu NSNN không dùng tiền mặt); thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN theo đúng chế độ quy định; thực hiện việc chi tiền mặt qua hệ thống NHTM đối với các khoản thanh toán có giá trị lớn; chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng; thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản…). Kết quả là góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN và hướng tới xây dựng kho bạc không giao dịch bằng tiền mặt.

 

P.V

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Kho bạc Nhà nước hướng tới không giao dịch bằng tiền mặt lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang