Chính phủ điện tử

Bộ Tài chính đề xuất lệ phí cấp Căn cước công dân từ 30.000 đồng
ICTnews - Bộ Tài chính đang dự thảo quy định mức thu lệ phí cấp căn cước công dân đối với trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: Mức lệ phí là 30.000 đồng/thẻ; trường hợp đổi thẻ, cấp lại căn cước công dân lệ phí là được dự kiến 50.000 đồng - 70.000 đồng/thẻ.
lên đầu trang