Chính phủ điện tử

Bộ TT&TT: Công bố bộ chỉ số Đô thị thông minh giai đoạn đến năm 2025
ICTnews - Ngày 13/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký văn bản công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
lên đầu trang