Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Huế lên kế hoạch gì để tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0? lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Huế lên kế hoạch gì để tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0?

ictnews
Một trong những mục tiêu Thừa Thiên Huế đặt ra để tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 là nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp; nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm...

Mới đây ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Kế hoạch nhằm chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại địa phương.

za1-hue-len-ke-hoach-tang-cuong-tiep-can-cach-mang-cong-nghiep-4-0.jpg

Mới đây ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (ảnh minh họa trên mạng).

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, mục tiêu đề ra là đến năm 2020 tỉnh sẽ phát triển thành công Chính quyền điện tử làm nòng cốt để xây dựng Thành phố thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở lựa chọn những lĩnh vực thiết yếu nhất cần cải thiện như y tế, giáo dục, giao thông, an ninh an toàn, du lịch...

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, công nghiệp sinh học...; nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.

Huế còn đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo đó một số nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế xác định gồm: Triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống camera và WiFi công cộng; Triển khai đề án chuyển đổi số hóa hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng với mạng CPNet và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó Thừa Thiên Huế còn đặt nhiệm vụ Triển khai hệ thống hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh; Triển khai thẻ điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng hệ sinh thái du lịch, y tế, giáo dục thông minh; Phát triển ứng dụng quản lý giao thông thông minh, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật, quản lý môi trường thông minh.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan nghiên cứu, quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 và chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của các bộ ngành.

Như đã biết trong Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có nêu không ít các giải pháp cụ thể, trong đó trước hết rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo đó các địa phương như Thừa Thiên Huế cần rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh.

Một giải pháp khác là rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó các cơ quan, ban ngành, địa phương cần tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như có cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp với tôn chỉ doanh nghiệp là trung tâm.

Đơn vị cần đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước.

Và giải pháp nữa là nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Những kế hoạch triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 ở các địa phương như Thừa Thiên Huế rõ ràng không còn là quá sớm. Trong Hội thảo khoa học "Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững vùng và địa phương trong bối cảnh mới" do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức mới đây tại Đà Nẵng, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nếu không muốn tụt lại phía sau, Việt Nam không còn còn đường nào khác là đẩy nhanh quá trình đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả.

TS Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng, từ một nước nghèo trở thành một nước trung bình, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, Việt Nam đã tiệm cận tới ngưỡng của mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và nhân công giá rẻ. Vì vậy, cần phải tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn nữa trong các thập kỷ tới mới có khả năng giải quyết được các thách thức phát triển đang đặt ra hiện nay.

Những động thái mới đây trên thế giới cho thấy, đổi mới sáng tạo đang nổi lên như là nhân tố chen chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc gia; chỉ có đổi mới sáng tạo, con người mới giải quyết được những thách thức lớn trong thế kỷ 21 như biến đổi khí hậu, an ninh sinh thái, an ninh năng lượng, an ninh lượng thực, khủng hoảng về mô hình phát triển.

H.A.H

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

FPT xây dựng hệ thống giao thông thông minh Hà Nội đáp ứng đủ 10 chức năng
ICTnews - FPT sẽ triển khai hệ thống giao thông thông minh cho TP.Hà Nội và đề xuất theo mô hình cho thuê dịch vụ CNTT. Tổng mức đầu tư xây dựng...
IoT sẽ tạo chuyển dịch lớn trong vai trò của các nhà khai thác viễn thông
ICTnews - Sự phát triển của IoT sẽ tạo ra bốn bước chuyển dịch trong vai trò của các nhà khai thác viễn thông.
Doanh nghiệp phải chuyển đổi môi trường kinh doanh để cạnh tranh trong CMCN 4.0
ICTnews - Theo nhận định của các chuyên gia, cơ hội là công bằng tất cả các doanh nghiệp trong việc kết nối và hợp tác trong nền kinh tế số....
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Huế lên kế hoạch gì để tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0? lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang