• Chia sẻ bài viết Quảng Trị quy định hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin trong Kiến trúc Chính quyền điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quảng Trị quy định hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin trong Kiến trúc Chính quyền điện tử

ictnews
Hạ tầng kỹ thuật trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị sẽ cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT bao gồm an toàn thông tin và quản lý, giám sát dịch vụ.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0. Trong Kiến trúc Chính quyền điện tử 1.0 của tỉnh Quảng Trị có chỉ định khá rõ ràng về nhiệm vụ an toàn thông tin.

Về mục tiêu tổng quát, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của tỉnh.

Như với nền tảng chia sẻ và tích hợp cấp tỉnh LGSP (Local Government Service Platform), các thành phần tiêu biểu trong LGSP sẽ phục vụ việc kết nối, liên thông, bao gồm các dịch vụ chia sẻ và tích hợp như: dịch vụ điều phối, dịch vụ tương tác, dịch vụ quy trình, dịch vụ thông tin, dịch vụ truy cập, dịch vụ đối tác, dịch vụ vòng đời, dịch vụ tài sản thông tin và đăng ký lưu trữ, dịch vụ hạ tầng, dịch vụ quản lý, dịch vụ phát triển, và cả dịch vụ an toàn.

Trong khi đó hạ tầng kỹ thuật trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị sẽ cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT; bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm cho người dùng cuối, sơ sở hạ tầng mạng, Trung tâm tích hợp dữ liệu, phòng máy chủ, và đặc biệt là an toàn thông tin và quản lý, giám sát dịch vụ.

Hạ tầng kỹ thuật trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị sẽ cung cấp phần cứng, phần mềm máy tính, mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng để triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT bao gồm an toàn thông tin và quản lý, giám sát dịch vụ (ảnh minh họa).

Những quy định cụ thể sẽ giúp Quảng Trị đảm bảo tốt an toàn thông tin khi triển khai Chính quyền điện tử trong bối cảnh hiện nay. Trước đó ngày 3/10/2018 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 4339/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Mục tiêu đặt ra của Kế hoạch số 4339/KH-UBND là nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng.

Anh Hào (Tổng hợp)

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bình Định: Huyện Vĩnh Thạnh chú trọng công tác đào tạo an toàn thông tin
ICTnews - Trong năm qua huyện Vĩnh Thạnh đã cử 26 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin do Sở TT&TT tỉnh Bình Định...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Quảng Trị quy định hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin trong Kiến trúc Chính quyền điện tử lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang