• Chia sẻ bài viết Quảng Trị chuyển biến trong an toàn thông tin mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quảng Trị chuyển biến trong an toàn thông tin mạng

ictnews
Kế hoạch mới đây ở Quảng Trị đặt ra mục tiêu tạo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng.

Vừa qua ngày 3/10/2018 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 4339/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Trị đăng tải, mục tiêu đặt ra của Kế hoạch số 4339/KH-UBND là nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trong toàn tỉnh, có khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời Kế hoạch 4339/KH-UBND cũng đặt mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT trong toàn tỉnh; đảm bảo 100% các đơn vị có cán bộ chuyên trách CNTT được đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng đến 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Kế hoạch 4339/KH-UBND đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% cơ quan nhà nước được áp dụng phương án an toàn thông tin phù hợp, triển khai chuẩn hóa cấp độ an toàn của các hệ thống thông tin và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

Một mục tiêu khác là 100% các hệ thống thông tin dùng chung, các hệ thống mạng LAN, máy chủ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và mạng chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; 100% cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24.

Kế hoạch 4339/KH-UBND sẽ gồm 5 nội dung chính bao gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin; triển khai các nội dung xử lý sự cố an toàn thông tin; tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử; và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin.

za1-quang-tri-chuyen-bien-manh-me-an-toan-thong-tin-mang.jpg

Kế hoạch mới đây ở Quảng Trị đặt ra mục tiêu tạo khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; sẵn sàng thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin mạng (ảnh minh họa).

Nhìn chung Kế hoạch của Quảng Trị có thể góp phần làm chặt chẽ và quy củ hơn môi trường mạng ở địa phương trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần nâng cao năng lực an toàn thông tin. Trong Hội nghị "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng" ở Thanh Hóa sáng 28/6 do Bộ TT&TT tổ chức, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định thời gian gần đây, tình hình an toàn thông tin trên thế giới diễn biến phức tạp với nhiều cuộc tấn công  mạng có quy mô lớn.

Trước xu thế đó, nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các hệ thông thông tin quan trọng của Việt nam trở nên rõ nét trong bối cảnh năng lực, kinh nghiệm và hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức này còn hạn chế. Trong khi đó, các công cụ tấn công mạng được xây dựng bởi những lực lượng chuyên nghiệp có chuyên môn rất cao, đầu tư lớn và bài bản. Vấn đề này rất cần sự quan tâm vào cuộc của tất cả các cơ quan, tổ chức, đặt biệt là chủ quản của các hệ thống thông tin quan trọng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, công tác đảm bảo an toàn thông tin nói chung và an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng nói riêng đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ trong thời gian qua.

Bộ TT&TT đang phối hợp với các Bộ, ngành là cơ quan chủ trì lĩnh vực quan trọng, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng quốc gia khẩn trương, tích cực triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực kỹ thuật nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các lĩnh vực này.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng lưu ý hội nghị cần tập trung vào thảo luận và chia sẻ các vấn đề có liên quan trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin quan trọng; từ đó nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp, giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin cho cơ quan, tổ chức của mình, góp phần vào công tác bảo đảm an toàn thông tin quốc gia nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xác định và xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin cấp độ 4, cấp độ 5 trước tháng 11/2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, rà soát, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cần tối thiểu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930 năm 2017.

Ngoài ra cần phải kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực hệ thống đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin với sự tham gia của Cục An toàn thông tin, Trung tâm VNCERT và các tổ chức, doanh nghiệp, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thông tin mạng trên toàn hệ thống.

Ở Quảng Trị, hồi đầu năm ngày 23/3/2018, Sở TT&TT tỉnh và Công an tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung phối hợp tập trung các vấn đề như phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bên cạnh đó nội dung phối hợp cũng bao gồm tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, công chức hai cơ quan trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Bộ Công an, Bộ TT&TT, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, tuyên truyền...

Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh cũng sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông, nhất là trên các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, an ninh mạng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ cơ quan đơn vị...

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá cao về sự phối hợp giữa hai cơ quan. Việc ký kết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác này.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị hy vọng trong thời gian tới, Công an tỉnh và Sở TT&TT sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, với những giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Trị khẳng định trong thời gian qua, Sở TT&TT tỉnh đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sở TT&TT tỉnh cũng tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cảnh giác cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới... để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; tập trung tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần giải quyết các vụ, việc phức tạp về an ninh trật tự nhằm giữ vững ổn định tình hình.

H.A.H

Loading...

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Khánh Hòa liên tục có chính sách hỗ trợ, nâng cao an toàn thông tin mạng
ICTnews - Quy chế phối hợp an toàn trong viễn thông, Internet hay kế hoạch đào tạo an toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách CNTT ở Khánh...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Quảng Trị chuyển biến trong an toàn thông tin mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang