Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện phương án ứng cứu an toàn mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện phương án ứng cứu an toàn mạng

ictnews
Bản kế hoạch của Quảng Bình đề ra toàn tỉnh sẽ tập trung kiện toàn và bổ sung chức năng về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách về CNTT.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1674/KH-UBND thực hiện Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

Nội dung Kế hoạch được Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình dẫn lại, đó là toàn tỉnh sẽ tập trung kiện toàn và bổ sung chức năng về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách về CNTT; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh mạng quốc gia đến toàn thể cán bộ, công chức và doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

za1-quang-binh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-phuong-an-ung-cuu-an-toan-thong-tin.jpg

Bản kế hoạch của Quảng Bình đề ra toàn tỉnh sẽ tập trung kiện toàn và bổ sung chức năng về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách về CNTT (ảnh minh họa trên mạng).

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương ở Quảng Bình xây dựng kế hoạch, lập dự toán ngân sách triển khai thực hiện các nội dung về ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng; phấn đấu hạn chế phát sinh sự cố mất an toàn, an ninh thông tin mạng.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương trong xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia.

Như đã biết Quyết định 05/2017/QĐ-TTg được ban hành ngày 16/3/2017, trong đó có quy định về các nội dung cụ thể như về các cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, phương án ứng cứu, hay biện pháp bảo đảm thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Kế hoạch thực hiện của Quảng Bình trước hết có thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin mạng trong toàn xã hội; và để xây dựng hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Đại học CNTT, ĐHQG TP.HCM đăng cai Hội thảo An toàn an ninh thông tin
ICTnews - Hội thảo An toàn an ninh thông tin do Đại học CNTT, ĐHQG TP.HCM đăng cai ngày 2-3/12 tới khuyến khích những nhà khoa học trẻ tham gia...
Phú Yên tập huấn giải pháp an toàn bảo mật văn bản, giao dịch điện tử
ICTnews - Việc đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử ở Phú...
loading...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện phương án ứng cứu an toàn mạng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang