• Chia sẻ bài viết Hà Tĩnh đôn đốc việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Hà Tĩnh đôn đốc việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại

ictnews
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh định kỳ hàng quý tổ chức cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc cho đội ngũ CIO, chuyên trách CNTT trong các cơ quan.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 4163/UBND-KGVX1 ngày 13/7/2018 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong Công văn nêu rõ, Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phòng, chống mã độc trong các hoạt động trên môi trường mạng để các tổ chức, cá nhân hiểu biết, chủ động phòng, tránh.

Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh định kỳ hàng quý cũng cần tổ chức cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và quán triệt trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc cho đội ngũ CIO, chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ tham mưu Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2019 và tổ chức thực hiện xác định cấp độ an toàn các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin theo quy định.

za1-ha-tinh-don-doc-nang-cao-nang-luc-phong-chong-phan-mem-doc-hai.jpg

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh định kỳ hàng quý tổ chức cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc cho đội ngũ CIO, chuyên trách CNTT trong các cơ quan.

Bên cạnh đó, đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT) cần thực hiện nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung và có biện pháp cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới để bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm CNTT&TT cũng cần tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Bộ TT&TT, UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số đối với toàn bộ các văn bản điện tử (trừ các văn bản bắt buộc phải ký trực tiếp) để giao dịch trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 14/06/2016 của UBND tỉnh về việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra các dự án đầu tư, các hoạt động ứng dụng CNTT hoặc thuê dịch vụ CNTT được triển khai thực hiện từ năm 2018 trở đi phải phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc.

Khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL v.v…) các đơn vị cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; thực hiện thiết lập các thông số cấu hình cho phù hợp và an toàn trước khi đưa vào sử dụng, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định.

Trước đó từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khóa đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT và An toàn thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là chương trình đào tạo nằm trong kế hoạch đào tạo năm 2018 của Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh. Qua khóa học, các học viên được đào tạo nhận thức về an toàn an ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Hà Tĩnh đào tạo an toàn thông tin mạng cho cán bộ cấp xã, phường
ICTnews - Trong khóa học mới đây ở Hà Tĩnh các học viên được đào tạo nhận thức về an toàn an ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT và...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Hà Tĩnh đôn đốc việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang