Mới nhất:

CNTT

Ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
ICTnews -Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
lên đầu trang