Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Bình Thuận đã đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bình Thuận đã đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh

ictnews
Hiện nay Bình Thuận đã xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ tthc.binhthuan.gov.vn.

Mới đây trên trang web của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ngắn gọn về kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh trong công tác ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Theo đó hiện nay tất cả các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có trang thông tin điện tử, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Bình Thuận cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ tthc.binhthuan.gov.vn.

Đây là cơ sở dữ liệu chính thức của tỉnh được cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh ban hành, được công bố trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để người dân khai thác và tra cứu.

Bình Thuận cũng thực hiện kết nối Zalo với hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp xã - huyện - tỉnh và Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức như: tra cứu trên website, tin nhắn SMS, quét mã QR qua Zalo,...

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bình Thuận đang duy trì, phát triển Cổng cung cấp dịch vụ trực tuyến tập trung của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.binhthuan.gov.vn; hiện 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2, 143/1837 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 143/1837 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh và danh mục dịch vụ công trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Hiện nay ở Bình Thuận, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2, 143/1837 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, và 143/1837 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 cao nhất. (Ảnh minh họa. Nguồn: binhthuan.gov.vn)

Về ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông đã triển khai cho tất cả các cơ quan chuyên môn của tỉnh, 10/10 đơn vị cấp huyện và 127/127 đơn vị cấp xã theo mô hình tập trung, đảm bảo khả năng kết nối liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ cấp xã - huyện - tỉnh.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử cũng đã kết nối liên thông với cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hệ thống phần mềm được duy trì khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả tại các đơn vị. 100% các quy trình, thủ tục hành chính được cập nhật vào phần mềm, phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Trước đó như đã đưa tin, từ đầu tháng 9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận triển khai thí điểm mô hình nhân viên bưu điện đến tận nhà hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

H.A.H

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bình Thuận tăng cường bồi dưỡng an toàn mạng cho cán bộ quản lý trang TTĐT
ICTnews - Giải pháp cơ bản nhất của Bình Thuận vẫn là tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ...
Bình Thuận nhận kết quả đăng ký kết hôn, khai sinh trên Zalo
ICTnews - Bình Thuận chính thức ký kết hợp tác với Zalo xây dựng mô hình chính quyền 4.0, đem đến sự thuận lợi, nhanh chóng cho người dân, doanh...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bình Thuận đã đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang