Mới nhất:
  • Chia sẻ bài viết Bảy biện pháp bảo đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bảy biện pháp bảo đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

ictnews
Trong Thông tư 18 mới ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu rõ 7 biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt trong đó có dữ liệu về sản xuất ứng dụng công nghệ cao là một trong những thông tin, dữ liệu các tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt (Ảnh minh họa: Internet)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Thông tư 18 quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Cơ sở cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt bao gồm: cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến trồng trọt; cơ sở dữ liệu về giống cây trồng; cơ sở dữ liệu về phân bón; cơ sở dữ liệu về sản xuất trồng trọt; cơ sở dữ liệu về đất trồng trọt; chế biến và thị trường sản phẩm trồng trọt; văn bản quy phạm pháp luật về trồng trọt; và cơ sở dữ liệu về chế biến, thị trường sản phẩm trồng trọt.

Cùng với việc quy định cụ thể về tần suất cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, Thông tư mới của Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ các nguyên tắc quản lý tài khoản cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, bao gồm: Phân cấp, phân quyền trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Cấp, khóa tài khoản cập nhật cho cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức), cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận;

Tổ chức được cấp tài khoản phân công cho cá nhân thuộc tổ chức mình thực hiện việc quản trị, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Cá nhân được cấp tài khoản thực hiện việc bảo mật, quản trị, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt và sử dụng tài khoản được cấp đúng mục đích; Tài khoản cập nhật bị khóa khi thuộc một trong các trường hợp tổ chức được cấp tài khoản giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng; cá nhân được cấp tài khoản thay đổi công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu.

Về khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, Thông tư 18 quy định, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt cấp trung ương và cấp tỉnh được quyền khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt theo phân cấp. Tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt quy định tại các điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 của Thông tư này.

Đáng chú ý, trong Thông tư mới ban hành, Bộ NN&PTNT cũng quy định chi tiết về 7 biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, đó là: Sử dụng phần mềm phù hợp, có bản quyền và ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện các xâm nhập trái phép; Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống; đăng nhập vào các ứng dụng; gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy chủ; nhập và biên tập dữ liệu.

Đồng thời, thực hiện mã hóa đường truyền cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Áp dụng biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ sự toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Thực hiện lưu vết việc truy cập, tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ việc quản lý, giám sát hệ thống; Xây dựng phương án sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, ổn định khi gặp các sự cố; Thực hiện biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Bộ NN&PTNT giao Cục Trồng trọt chủ trì, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo số liệu để tổng hợp, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt trong phạm vi cả nước; Chủ trì tổ chức việc vận hành, bảo trì, giám sát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Tổ chức việc cấp, khóa tài khoản cập nhật cho cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức), cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận; Quản lý tài khoản quản trị, phân quyền cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt…

Vân Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Việt Nam có nhiều cơ hội xây dựng nền nông nghiệp thông minh
ICTnews - Việt Nam đang có nhiều cơ hội để xây dựng một nền nông nghiệp thông minh và đưa Việt Nam lên vị trí hàng đầu thế giới về nông sản.
"Việt Nam ứng dụng IoT mạnh nhất trong giao thông, dịch vụ công cộng và nông nghiệp"
ICTnews - Đưa ra những thống kê về hiện trạng ứng dụng IoT tại một số nước Đông Nam Á, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mohd Fadzil Hassan đến từ Đại học...
Bộ TT&TT: Liên thông, chia sẻ dữ liệu là yêu cầu bắt buộc trong phát triển Chính phủ điện tử
ICTnews - Nhấn mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước là yếu tố quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, Bộ trưởng...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bảy biện pháp bảo đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt  lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang