Chính phủ điện tử

Đưa vào vận hành hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ cuối tháng 3/2020
ICTnews - Văn phòng Chính phủ dự kiến ngày 30/3/2020 sẽ khai trương, đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống này sẽ được kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương để hình thành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
lên đầu trang