VTV tiếp tục yêu cầu các nhà cung cấp OTT tuân thủ về bản quyền
ICTnews -  Theo đại diện VTV Digital, VTV chưa sẵn sàng cung cấp các kênh truyền hình do VTV sản xuất trên Internet do cần đánh giá kỹ phương án kỹ thuật bảo vệ bản quyền. Sắp tới VTV sẽ tiếp tục rà soát và yêu cầu các đơn vị cung cấp OTT tuân thủ về bản quyền, không có ngoại lệ.
lên đầu trang