Số hóa truyền hình: Các đài địa phương nên chọn nhà phát sóng nào?
ICTnews - Các đài truyền hình địa phương cần tính tới giải pháp lâu dài khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng. Theo quy hoạch, chỉ có các nhà phát sóng khu vực là được cấp đủ tần số để cung cấp dịch vụ cho các đài địa phương, kể cả khi các đài có nhu cầu phát sóng cả hai chuẩn SD và HD.
lên đầu trang