• Chia sẻ bài viết Thủ tục xin làm đại lý cung cấp kênh chương trình của hãng truyền hình nước ngoài lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thủ tục xin làm đại lý cung cấp kênh chương trình của hãng truyền hình nước ngoài

Hiện nay công ty tôi đang có ý định làm đại lý cung cấp kênh chương trình của một hãng truyền hình nước ngoài trên truyền hình cáp tại Việt Nam. Xin quý Bộ cho biết tôi phải thủ tục nào? Trình tự và hồ sơ cấp phép ra sao? Thực hiện có yêu cầu gì không? Xin cảm ơn.

(Lưu Quốc Tuấn - Minh Khai, Hà Nội)

Trả lời:

          Xin trả lời bạn như sau:

          Bạn phải làm thủ tục đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

          * Trình tự của thủ tục này như sau:

          - Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp đăng ký kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp phép trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          * Thành phần hồ sơ: Bạn phải nộp 02 bộ hồ sơ chính, bao gồm:

- Đơn đăng ký làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

- Bản sao Giấy phép hoạt động của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài là chủ sở hữu kênh chương trình nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực.

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kênh chương trình được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hãng truyền hình nước ngoài sở hữu kênh chương trình có đăng ký hoạt động kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài).

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của Đại lý được ủy quyền.

- Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của chủ sở hữu kênh truyền hình nước ngoài về việc ủy quyền cho doanh nghiệp làm đại lý cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài).

- Văn bản mô tả của Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài về nội dung kênh chương trình, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 tháng kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản soạn bằng tiếng nước ngoài).

          * Yêu cầu thực hiện của thủ tục này là:

- Các Hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài muốn cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh trên truyền hình trả tiền phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam.

- Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với việc làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam và được các hãng phát thanh, truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

- Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.

BT

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thủ tục xin làm đại lý cung cấp kênh chương trình của hãng truyền hình nước ngoài lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang