Viễn thông

Vi phạm của các chương trình truyền hình xã hội hóa đã giảm
ICTnews - Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, gần đây hầu hết các đài PT-TH đã có quy trình chuẩn hơn, chấn chỉnh lại quá trình xã hội hóa từ quy trình kiểm duyệt, do đó mức độ vi phạm giảm. Bộ TT&TT thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở với chủ trương các chương trình xã hội hóa không lấn át chương trình thiết yếu.
lên đầu trang