Số lượng đơn sáng chế, giải pháp hữu ích của người Việt còn khiêm tốn
ICTnews - Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp năm 2016 là 58.217 đơn, tăng 14,2% so với 2015. Song theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, số đơn sáng chế và giải pháp hữu ích của người Việt vẫn còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 10%.
lên đầu trang