Giải mã password từ những dấu ***

Thủ thuật 13:56, 16/06/2008 1142 0

ICTnews - Có cách nào để mình thấy được những chữ cái sau những ký tự *** hay không? Báo giúp em với.

Minh họaGiải mã password từ những dấu ***

Trả lời: Bạn sử dụng các chương trình có khả năng chuyển đổi các dấu *** lưu trữ password đã được mã hóa trong các box thành ký tự thực (real text) như: Password-Viewer (http://tinyurl.com/58esyx), Password Viewer (http://tinyurl.com/7d84t), Caption-It (http://tinyurl.com/5stjkj).

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 48 ra ngày 16/6/2008

Bình luận
Gửi bình luận