Consumer Reports đã "OK" với thời lượng pin MacBook Pro 2016
ICTnews - Tổ chức này cho biết, một bản cập nhật phần mềm của Apple đã sửa lỗi xảy ra với thời lượng pin của MacBook Pro 2016 trong các bài kiểm tra trước đây của họ. 
lên đầu trang