Ảnh thực tế Bphone 2 đã xuất hiện, sẽ có tên gọi Bphone 2017?
ICTnews - Ảnh thực tế của Bphone 2 đã bất ngờ xuất hiện trên Facebook của ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc kinh doanh ngành hàng Viễn thông di động của Thế Giới Di Động, khi ông thay đổi ảnh đại diện Facebook của mình.
lên đầu trang