Di động

Bphone sẽ thế nào khi thiếu camera kép, màn hình 18:9, tai thỏ?
ICTnews - Bkav có kế hoạch ra smartphone mới trong năm nay, nếu không đi theo 3 xu hướng chủ đạo camera kép, màn hình 18:9, tai thỏ thì khả năng cạnh tranh của Bphone sẽ giảm đi rất nhiều.
lên đầu trang