Cái chết của nút Home cứng là tất yếu?
Nút Home cứng đã đánh dấu kỷ nguyên của smartphone, nhưng đã đến lúc nó nhường chỗ cho những công nghệ khác?
lên đầu trang