80 năm qua thiết kế của chiếc điện thoại thay đổi như thế nào?
Mời các bạn hãy cùng nhìn lại lịch sử phát triển, thay đổi về thiết kế của chiếc điện thoại trong vòng 80 năm qua.
lên đầu trang