Các ngành lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ tại Đại học RMIT xếp hạng 92 thế giới
ICTnews - Theo bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2017 của tổ chức QS, toàn bộ các ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ của Đại học RMIT xếp hạng 92 trên toàn thế giới.
lên đầu trang