Đa số startup thất bại vì mắc bẫy... quá tự hào về sản phẩm
ICTnews - Theo quan điểm của ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Tài chính và Vận hành Shopee Việt Nam, đa số startup thất bại là do họ… quá yêu ý tưởng ban đầu và tự hào về sản phẩm mà không chịu nghĩ mình chưa hoàn hảo.
lên đầu trang