Khởi nghiệp

Bộ Tư pháp gấp rút hoàn thiện khung pháp lý quản lý tiền ảo
ICTnews - Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề xuất xây dựng chính sách điều chỉnh về tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử nhằm đảm bảo pháp luật phù hợp với bối cảnh hội nhập và thông lệ quốc tế, hạn chế các rủi ro phát sinh.
lên đầu trang