Giám đốc chiến lược VNPT: "Khởi nghiệp ở Việt Nam mang tính phong trào quá nặng"
ICTnews - Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc chiến lược VNPT cho rằng khởi nghiệp ở Việt Nam đang bị quy chụp ở một số khái niệm và khởi nghiệp mang tính phong trào quá nặng.
lên đầu trang