Tập hợp bản mô tả các công ty cho thấy startup tiến hóa như thế nào
Nó cho thấy những gì đang là tương lai mới của startup, để thay thế cho các trào lưu cũ như ứng dụng, mạng xã hội hay email.
lên đầu trang