Đà Nẵng làm gì để những ý tưởng sáng tạo không dừng lại ở cuộc thi?
ICTnews - Tại Đà Nẵng, mỗi năm có hàng trăm cuộc thi về sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học trong sinh viên cấp trường, cấp thành phố và kể cả quốc gia. Thế nhưng, số ý tưởng phát triển nghiên cứu đưa vào khởi nghiệp và ứng dụng rộng rãi thì quá nhỏ.
lên đầu trang