Kế hoạch ngăn chặn các nhà sáng lập start-up tự tử
ICTnews - 2 founder trong 1.800 công ty của 500 Startups đã tự tử. 120 trong 600 doanh nghiệp được tài trợ nay không còn kinh doanh.
lên đầu trang