Xã hội @

AI của Alibaba và Microsoft đánh bại con người trong bài kiểm tra đọc hiểu tại Đại học Stanford
Dù điểm số giữa người - máy khá sát nhau nhưng AI thực sự đã vượt qua con người trong khả năng đọc hiểu.
lên đầu trang