Xã hội @

Jack Ma: Cách chúng ta dạy con cái hiện tại sẽ làm chúng thất nghiệp 30 năm tới
ICTnews - Theo người sáng lập và là chủ tịch của Alibaba, trí thông minh nhân tạo sẽ thay đổi thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không nên sợ hãi mà cần chuẩn bị cho những biến đổi lớn của thị trường lao động.
lên đầu trang