Sinh viên RMIT Việt Nam học cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook, Twitter
ICTnews - Các sinh viên Đại học RMIT Việt Nam dự các lớp học về “Cách viết trong thời đại số” và “Trở thành người tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội” đã được trang bị những kỹ năng để tạo dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân trên các kênh online như Facebook, Twitter.
lên đầu trang