Dùng Facebook cả vài năm nay, tới giờ tôi mới biết biểu tượng cảm xúc này quyền lực như vậy
Đây có lẽ là biểu tượng cảm xúc độc đáo và quyền lực nhất mà chúng ta từng biết đến.
lên đầu trang