Nhà tuyển dụng quan tâm cả thông tin ứng viên viết, chia sẻ trên mạng xã hội
ICTnews - Theo ông Lê Quốc Vinh, CEO Tập đoàn Truyền thông Lê, với nhà tuyển dụng, thông tin của ứng viên không chỉ là bản CV mà là cả tài sản online ứng viên đó xây dựng: “những gì bạn viết, bạn chia sẻ, bạn thể hiện đều nói lên con người bạn là ai”.
lên đầu trang