Tỷ lệ người dùng Internet Banking tại Việt Nam ít một cách bất ngờ
ICTnews - Khảo sát cho thấy người dùng ngân hàng điện tử tại Việt Nam thấp hơn 3 lần so với khu vực và quá thấp so với trung bình trên thế giới.
lên đầu trang