Internet

YouTube điều chỉnh chính sách phê duyệt video và chạy quảng cáo
ICTnews - Sau hàng loạt scandal đầu năm 2018, Google đã bắt tay điều chỉnh chính sách phê duyệt video và chạy quảng cáo trên YouTube. Bây giờ, một kênh phải có 1.000 người đăng ký và tạo ra 4.000 giờ xem mới đủ điều kiện để làm quảng cáo.
lên đầu trang