Game

Trò chơi Dead Target VR: Zombies Intensified của VNG nhận giải thưởng Đông Nam Á
ICTnews - Game viết cho nền tảng thực tế ảo của VNG vượt nhiều ứng viên nặng ký để đoạt giải thành tựu công nghệ tốt nhất.
lên đầu trang