• Chia sẻ bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng

ictnews
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thông tư nêu rõ cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia gồm 2 cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia chứa tập hợp các thông tin siêu dữ liệu viễn thám tại trạm thu ảnh viễn thám ở Việt Nam hoặc dưới hình thức mua, trao đổi, hợp tác, nhận viện trợ từ nước ngoài; siêu dữ liệu của sản phẩm ảnh thuộc các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia chứa dữ liệu ảnh thô và sản phẩm ảnh viễn thám giao nộp về cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được xây dựng, cập nhật thuận tiện cho việc vận hành, khai thác sử dụng, công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Các loại dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám được tích hợp vào cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật hiện hành về dữ liệu và sản phẩm ảnh viễn thám.

Theo Thông tư, việc cập nhật nội dung của cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia dựa trên kết quả thống kê, đánh giá dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức về cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Sau khi thu nhận được siêu dữ liệu viễn thám quốc gia, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tiến hành cập nhật siêu dữ liệu chậm nhất 1 tháng.

Đối với việc cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia, sau khi thu nhận được dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tiến hành cập nhật siêu dữ liệu chậm nhất 1 tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2017.

 

P.V

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Việt Nam sắp phóng thêm 3 vệ tinh viễn thám
ICTnews – Thông tin tại lễ ký hợp tác giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu và chuẩn...
Planet  bàn giao tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu viễn thám cho Việt Nam
ICTnews - Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đáp ứng yêu cầu an ninh quốc phòng lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang