Robot bằng silicone dẻo hoạt động không cần pin
Chú robot này sẽ là bước đột phá lớn của lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo robot trong tương lai không xa.
lên đầu trang