Phá vỡ thông lệ, Đức sắp đưa người phụ nữ đầu tiên vào vũ trụ
Tính đến thời điểm này, tất cả những công dân Đức bay vào không gian đều là nam.
lên đầu trang