Không bắt kịp xu hướng này, TV của Samsung, LG hay Sony sẽ bị khai tử như Nokia, BlackBerry
Đã đến lúc chúng ta hướng đến một tương lai rộng mở hơn, ở đó các nội dung truyền hình sẽ được giải phóng ra khỏi chiếc hộp mà ta vẫn gọi là TV như ngày nay.
lên đầu trang