• Chia sẻ bài viết Tiền Giang: Ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Tiền Giang: Ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh

ictnews
UBND tỉnh Tiền Giang đưa vào ứng dụng Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành hoạt động chính thức tại Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Ông Trần Văn Dũng - Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sở TT&TT Tiền Giang

Theo Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Theo đó, Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Tiền Giang được nâng cấp và mở rộng từ chức năng Chỉ đạo – Điều hành trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Phần mềm này là công cụ giúp lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại hội nghị; giúp chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện công việc được giao đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện công việc được giao; giúp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, kiểm soát việc thực hiện công việc, quá trình thực hiện, kết quả thực hiện công việc được giao.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh. Từ đó tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Theo lãnh đạo Sở TT&TT Tiền Giang, việc triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có công cụ để theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phần mềm được đưa vào sử dụng sẽ góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được liên tục, thông suốt; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức tại Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tiền Giang bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Minh Hiếu

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Tiền Giang ban hành Quy chế bảo đảm ATTT trong ứng dụng CNTT
ICTnews – Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)...
Tiền Giang: Thành lập Đội An toàn thông tin mạng
ICTnews - UBND tỉnh Tiền Giang đã ra Quyết định thành lập Đội An toàn thông tin mạng tỉnh Tiền Giang là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng...
Tiền Giang: Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0
ICTnews - UBND tỉnh Tiền Giang mới phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tỉnh phiên bản 1.0, đây là kiến trúc nền tảng đảm bảo cho việc triển...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Tiền Giang: Ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang