• Chia sẻ bài viết Cơ sở dữ liệu TM&MT phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Cơ sở dữ liệu TM&MT phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin

ictnews
Theo quy định tại Nghị định 73 của Chính phủ, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (TM&MT) phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Nghị định 73 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT (Nghị định 73).

Nghị định này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám, tài nguyên môi trường biển và hải đảo (thông tin, dữ liệu TM&MT); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu TM&MT; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT.

Được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT trên lãnh thổ Việt Nam, Nghị định 73 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2017 và thay thế Nghị định 102 ngày 15/9/2008 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu TM&MT.

Nghị định 73 nêu rõ các nguyên tắc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT, đó là: bảo đảm tính chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa; tập hợp, quản lý được đầy đủ các nguồn thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; lưu trữ, bảo quản đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài, thuận tiện; tổ chức có hệ thống phục vụ thuận tiện khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả, tiết kiệm chung cho xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; được công bố công khai, được quyền tiếp cận theo quy định của Luật tiếp cận thông tin trừ các thông tin, dữ liệu thuộc về bí mật nhà nước và hạn chế sử dụng.

Chính phủ cũng yêu cầu việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT phải tuân theo nguyên tắc phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sử dụng đúng mục đích, phải trích dẫn nguồn và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, việc khai khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Về sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, theo Nghị định 73, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc thu nhập, tạo lập và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu TM&MT đúng quy định của pháp luật. Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp, hiến tặng thông tin dữ liệu TM&MT cho cơ quan nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Bên cạnh đó, Nhà nước có chính sách phát triển hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu, chia sẻ, cung cấp các thông tin liên quan đến thông tin, dữ liệu TM&MT quốc tế; phối hợp nghiên cứu, điều tra các dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả các thông tin, dữ liệu TM&MT quốc tế.

Đáng chú ý, Nghị định 73 cũng quy định cụ thể về việc bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Theo đó, cơ quan chủ quản CSDL tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, có các biện pháp tổ chức, quản lý vận hành, nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an toàn máy tính và an ninh mạng.

CSDL tài nguyên và môi trường phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Đơn vị chuyên trách về CNTT thuộc cơ quan chủ quản làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn CSDL, thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, quản lý rủi ro và các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn thông tin.

Cũng theo quy định tại Nghị định 73, việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu TM&MT được thực hiện theo các hình thức: qua Cổng/trang thông tin điện tử hoặc kết nối, truy cập, chia sẻ thông tin với CSDL tài nguyên và môi trường của cơ quan quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu TM&MT; qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu với bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Cơ sở dữ liệu TM&MT phải phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử

Nghị định 73 của Chính phủ quy định, CSDL tài nguyên và môi trường là tập hợp thông tin, dữ liệu TM&MT đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống, được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí. CSDL tài nguyên và môi trường bao gồm: CSDL tài nguyên và môi trường quốc gia; CSDL tài nguyên và môi trường bộ, ngành; CSDL tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; và CSDL chuyên ngành về TM&MT do các tổ chức quản lý lĩnh vực chuyên ngành trực thuộc Bộ TM&MT xây dựng, lưu trữ, quản lý.

Chính phủ yêu cầu ngoài việc phải phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử, CSDL tài nguyên và môi trường phải được xây dựng và kết nối, chia sẻ trên môi trường điện tử phục vụ quản lý, khai thác, cung cấp, sử dụng thông tin thuận tiện, hiệu quả; đồng thời phải đáp ứng khung CSDL, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT và chuyên ngành. Việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

VNPT hỗ trợ triển khai ứng dụng CNTT cho Bộ Tài nguyên & Môi trường
ICTnews - Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết giữa Bộ Tài nguyên & Môi trường (TM&MT) và VNPT, tới đây hai đơn vị sẽ hợp tác triển khai ứng dụng...
Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường cung cấp dịch vụ...
Phải trả phí khi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai
ICTnews - Theo dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai đang được Bộ TN&MT lấy ý kiến trên website...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Cơ sở dữ liệu TM&MT phải được phân loại theo cấp độ an toàn hệ thống thông tin lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang