• Chia sẻ bài viết Báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê dịch vụ CNTT trước 15/1/2016 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê dịch vụ CNTT trước 15/1/2016

ictnews
Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016 về kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2015. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi 2 Bộ TT&TT và Tài chính về việc đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ CNTT theo Nghị quyết 36a/NQ-CP.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hiệp quốc; Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao cho Văn phòng Chính phủ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT soạn thảo cơ chế thí điểm đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ, sản phẩm CNTT phù hợp với đặc thù của công nghệ là liên tục đổi mới, thiết bị nhanh lạc hậu và giảm giá mạnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong công văn gửi Bộ TT&TT và Bộ Tài chính ngày 17/12/2015, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016 về kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Trong báo cáo này, Văn phòng Chính phủ yêu cầu làm rõ hiện trạng và nhu cầu thực tiễn thuê dịch vụ CNTT tại các cơ quan nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Quyết định 80.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng được đề nghị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trong đó có việc sử dụng nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển của các cơ quan nhà nước cho việc thuê dịch vụ CNTT.

Đối với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ này nghiên cứu bổ sung nội dung thuê dịch vụ CNTT trong văn bản thay thế Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Chủ trương cho cơ quan nhà nước thuê dịch vụ CNTT đã được Thủ tướng đồng ý đưa vào Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 để giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp đó, ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước . Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước phải được thực hiện theo nguyên tắc nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước để giảm đầu tư công
ICTnews - Theo quy định thí điểm có hiệu lực từ 15/2/2015, một việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nâng...
Tăng ngân sách thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước
ICTnews - Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ, cơ quan liên quan ưu tiên bố trí tăng ngân sách chi thường xuyên để thuê dịch...
Bộ TT&TT “thúc” các Bộ, ngành, địa phương triển khai thuê dịch vụ CNTT
ICTnews - Bộ TT&TT vừa đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến triển khai theo hình...
Sợ lộ thông tin mật, địa phương chưa dám thuê dịch vụ CNTT
ICTnews – Tại Hậu Giang, Bắc Giang lãnh đạo Sở TT&TT chưa ủng hộ việc thuê doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT khi triển khai chính quyền điện...
Đề xuất Bộ TT&TT tham mưu về chính sách thuê chuyên gia ATTT
ICTnews - Văn phòng Chính phủ kiến nghị Bộ TT&TT nghiên cứu, tham mưu đề xuất về chính sách khuyến khích thuê chuyên gia an toàn thông tin (ATTT)...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê dịch vụ CNTT trước 15/1/2016 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang