Hà Nội đã hình thành chính quyền điện tử
ICTnews - Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội đã hoàn thiện các thành phần cơ bản của chính quyền điện tử thành phố đồng thời thông qua kế hoạch thực hiện trong 2 năm tiếp theo.
lên đầu trang