Sở TT&TT, UBND huyện Văn Yên dẫn đầu về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái
ICTnews - Theo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016, Sở TT&TT xếp thứ 1/19 cơ quan chuyên môn và UBND huyện Văn Yên xếp thứ nhất trong 9 UBND huyện, thị xã, thành phố.
lên đầu trang