Nước mạnh CNTT

 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: "Việt Nam đã sẵn sàng hướng đến Chính phủ số"
ICTnews - Phát biểu tại Hội thảo Đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu mở và Chính phủ số, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Việt Nam đang hướng tới Chính phủ số.
lên đầu trang