• Chia sẻ bài viết Tiếp nhận 808 phản ánh, kiến nghị của người dân qua hệ thống nguoidan.chinhphu.vn lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Tiếp nhận 808 phản ánh, kiến nghị của người dân qua hệ thống nguoidan.chinhphu.vn

ictnews
Từ 3/4/2017, ngày đưa vào vận hành hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng TTĐT Chính phủ tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn đến cuối tháng 9/2017, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận 808 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý.

Một người dân thành phố Vĩnh Yên đang truy cập vào hệ thống nguoidan.chinhphu.vn để gửi kiến nghị, phản ánh của mình đến Chính phủ. (Nguồn ảnh: baovinhphuc.com.vn)

Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa báo cáo Thủ tướng về tình hình kết quả tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị (PAKN) của người dân trên hệ thống thông tin nguoidan.chinhphu.vn trong quý III năm nay.

Báo cáo nêu rõ, trong quý III/2017, công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên hệ thống nguoidan.chinhphu.vn tiếp tục được VPCP và các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, giải quyết, đảm bảo đúng hạn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của VPCP, riêng trong quý III/2017, đơn vị này đã tiếp nhận 307 PAKN của người dân thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã phân loại và chuyển 166 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, còn 141 PAKN đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin.

Tính từ ngày đưa hệ thống vào vận hành, 3/4/2017 cho đến ngày 30/9/2017, tổng số PAKN thuộc phạm vi xem xét, xử lý đã được VPCP tiếp nhận là 808, gồm 658 PAKN về hành vi, chiếm hơn 81,4%; 150 PAKN về quy định hành chính, chiếm trên 18,5%; 93 PAKN về lao động, thương binh và xã hội, chiếm hơn 11,5%; và 59 PAKN về xây dựng, chiếm 7,3%.

Sau khi phân loại, VPCP đã chuyển 457 PAKN đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; còn lại 351 PAKN đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin làm cơ sở xem xét, chuyển xử lý.

Cũng theo VPCP, tính đến ngày 30/9/2017, trong số 457 PAKN của người dân được chuyển đến các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đã có 236 PAKN được xem xét, trả lời, chiếm hơn 51,6%. Riêng quý III/2017, đã xem xét, trả lời được 118 PAKN. 221 PAKN còn lại đang được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xem xét, xử lý; trong đó có 56 PAKN trong hạn và 165 PAKN đã quá hạn chưa có văn bản thông tin về kết quả xử lý đối với PAKN của người dân.

Các đơn vị làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân là Bộ Giao thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình.

Các ý kiến bộ, ngành, địa phương trả lời PAKN của người dân đều được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ. Hầu hết các PAKN sau khi có kết quả giải quyết đều được người dân đánh giá tích cực vì đã giải quyết ngay những vướng mắc, khó khăn của họ trong thực hiện chính sách, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, một số PAKN mang tính chất sáng kiến, giải pháp đã được các bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định, thủ tục hành chính.

Báo cáo của VPCP cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân thười gian qua: số PAKN có nội dung không đúng phạm vi chiếm tỷ lệ cao, lên tới trên 81,2% (3.494/4.302 PAKN); việc xem xét, trả lời PAKN của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm, chưa thấu đáo, người dân chưa hài lòng và tiếp tục gửi kiến nghị. Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN cũng còn hạn chế.

VPCP nhận định, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên là do người dân chưa nắm vững được hết yêu cầu với nội dung PAKN gửi đến hệ thống thông tin trực tuyến nguoidan.chinhphu.vn; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt đầy đủ về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với công tác tiếp nhận, xử lý PAKN.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân trên Cổng TTĐT Chính phủ, VPCP xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong quý IV/2017 là đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, nhất là với các PAKN đã quá hạn chưa xem xét xử lý, trả lời người dân. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét xử lý đối với một số kiến nghị người dân chưa đồng tình với kết quả trả lời của bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra tình hình, kết quả xử lý PAKN trong chương trình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch; triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trong tiếp nhận, xử lý và trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin; bảo đảm vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin được an toàn, không để xảy ra sự cố mất an ninh, an toàn thông tin mạng…

Cùng với việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ biểu dương các đơn vị làm tốt (Bộ Giao thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 3 UBND tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Bình, Thanh Hóa), VPCP cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các cơ quan, đơn vị trực thuộc chậm trễ trong việc xem xét, xử lý PAKN của người dân.

Danh sách các bộ, ngành, địa phương còn tồn đọng phản ánh, kiến nghị trên hệ thống nguoidan.chinhphu.vn.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, có 7 bộ, ngành và 32 địa phương còn tồn đọng PAKN trên hệ thống thông tin nguoidan.chinhphu.vn.

Ngoài ra, VPCP cũng kiến nghị Thủ tướng giao cho Văn phòng làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong việc trả lời PAKN của người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Người dân gửi phản ánh, kiến nghị cho Chính phủ tại www.nguoidan.chinhphu.vn
ICTnews - Văn phòng Chính phủ đã lập hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ www.nguoidan.chinhphu.vn. Đây...
Yêu cầu đảm bảo ATTT cho kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp
ICTnews - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an, Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn...
Trả lời kiến nghị của người dân trên kênh tương tác với Chính phủ trong 20 ngày
ICTnews - Theo Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Tiếp nhận 808 phản ánh, kiến nghị của người dân qua hệ thống nguoidan.chinhphu.vn lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang